Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky masážního studia a prodeje dárkových poukázek.

Místo prodeje a čerpání dárkových poukazů: Masáže Náchod, 1.máje 72, Náchod – Běloves (v objektu, kde se nachází Lázeňská cukrárna).
Provozovatelé: Milan Krynek 777 858 404.

Jak zakoupit:

1) osobně na místě výše uvedeném, ale vždy po telefonické domluvě. Nelze platit platební kartou, pouze hotově. Konkrétní termín masáže si pak obdarovaný dohodne podle vlastní potřeby na výše uvedených telefonních číslech, která jsou uvedena i na dárkové poukázce.

2) zaslání Českou poštou – pouze po emailové objednávce na milan.krynek@seznam.cz a úhradě zvolené částky na bankovní účet 2600523672 / 2010. Do poznámky uveďte jméno klienta, pro kterého je poukázka určena. V případě zaslání poukázky Českou poštou je cena vyšší o 125 Kč, o tuto částku si sami navyšte platbu (např. objednáváte poukaz za 1000 Kč, na účet zašlete 1125 Kč. Hodnota poukazu je 1000 Kč.) Konkrétní termín masáže si pak obdarovaný dohodne podle vlastní potřeby na výše uvedených telefonních číslech, která jsou uvedena i na dárkové poukázce.

3) zaslání poukázky emailem – pouze po emailové objednávce na milan.krynek@seznam.cz a úhradě zvolené částky na bankovní účet 2600523672 / 2010. Do poznámky uveďte jméno klienta, pro kterého je poukázka určena. Po uhrazení částky vám poukázku zašleme elektronicky a vy si ji vytisknete (př. objednáváte poukaz za 1000 Kč, na účet zašlete 1000 Kč, hodnota poukazu je stále 1000 Kč.) Konkrétní termín masáže si pak obdarovaný dohodne podle vlastní potřeby na výše uvedených telefonních číslech, která jsou uvedena i na dárkové poukázce.

Podmínky čerpání dárkových poukázek.

1) Dárková poukázka opravňuje jeho držitele k čerpání služeb Masáží Náchod,  Milan Krynek, 1.máje 72. Dárkové poukázky jsou vystavované na jméno klienta. Čerpání služeb bez dárkové poukázky není možné.

2) Dárkovou poukázku lze uplatnit a služby čerpat pouze do data uvedeném na lícní straně poukázky. Během doby platnosti nestačí ale jen masáž objednat, ale je potřeba ji i absolvovat.  Po uplynutí této doby poukázka bez náhrady propadá.

3) Doporučujeme začít čerpat služby z poukázky co nejdříve po obdržení, maximálně pak 2 měsíce před koncem platnosti. Vybrané služby si je zákazník povinen rezervovat telefonicky na čísle uvedeném na dárkovém poukazu v dostatečném předstihu (doporučujeme 3 týdny).

4) Držitel poukázky je povinen chránit poukázku před ztrátou/zničením či odcizením. Provozovatelé neodpovídají za zničení/ztrátu poukázky a jeho využití třetí osobou, která se prokáže platnou poukázkou provozovateli.

5) Dárkové poukázky jsou vystavované na jméno klienta a nejsou přenosné. Provozovatel klienta žádným způsobem (emailem, telefonicky, poštou) neinformuje, že se blíží konec platnosti jeho dárkové poukázky.
6) Dárková poukázka není směnitelná za hotovost a nelze ji vrátit, není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky.

7) V případě, že je klient objednán a pokud není závazná rezervace vybrané služby omluvena 24 hodin předem, hodnota objednané služby se automaticky klientovi z poukazu odečte nebo mu propadá viz všeobecné podmínky.

8) Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový poukaz daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

Všeobecné obchodní podmínky

1) Termín návštěvy:
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatelé na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervují příslušný čas maséra.

2) Přeobjednání:
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

3) Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na klienty objednané před vámi je možno přijít nejdříve 5 minut před dohodnutým termínem.

4) Pozdní příchod:
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

5) Absence zákazníka:
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

6) Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

7. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

8) Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor studia. Pak je vyžadováno soukromí a doprovod musí studio opustit. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol, lze je nechat před studiem.

9) Odchod ze studia
S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 5-ti minut po skončení masáže. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neukradli)

10)  Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud  se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

11)  Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu masáže v sobotu, neděli nebo o svátcích je k ceně každé masáže účtován příplatek.

12) Masáže osob do 18 let
Děti o mladistvé do 18 let masírujeme pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.8. 2014.